O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET METERING)ΜΕΣΩ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
English (United Kingdom)
Τηλ. 2106893966
Email: info@heliosres.gr

ΕΡΓΑ

HELIOSRES Αποδεδειγμένη εμπειρία με 35 MW ολοκληρωμένα έργα σε ΦΒ πάρκα και 250 στέγες πανελλαδικά!

Διαφήμιση

NEWSLETTER

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

H Heliosres διευρύνει διαρκώς το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της. Βρείτε αυτόν που είναι πιο κοντά σε εσάς.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ...

Home ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET METERING)ΜΕΣΩ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET METERING)ΜΕΣΩ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Μέγεθος Κειμένου Larger Font Smaller Font
Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2015


O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET METERING)ΜΕΣΩ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τώρα ο καταναλωτής (ιδιώτης ή επιχείρηση) μπορεί  να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική

ενέργεια και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών

του με σημαντικά οικονομικά οφέλη, μέσω εγκατάστασης διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών

συστημάτων αυτοπαραγωγής. Με την Υπ. Απόφαση από 30/12/2014 ο ενεργειακός συμψηφισμός

παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας, γνωστός με τον όρο NET-METERING, είναι πλέον

γεγονός και στην χώρα μας. 

Η HELIOSRES, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, στελεχώνεται από εξειδικευμένους

μηχανικούς  με πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στην μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση-τεχνική

υποστήριξη φωτοβολταϊκών συστημάτων. Έχοντας εγκαταστήσει πανελλαδικά μεγάλο αριθμό όχι μόνο

διασυνδεδεμένων, αλλά και αυτόνομων φ/β συστημάτων, εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και

υβριδικά φ/β συστήματα, αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτης σας για αντίστοιχες εξειδικευμένες

και αξιόπιστες λύσεις.

Tα  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας μας, δηλ:

  • η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
  • η εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008
  • η πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία 
  • το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και
  • η πελατοκεντρική φιλοσοφία και οι ευχαριστημένοι πελάτες 

αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την τεχνική αρτιότητα των προσφερόμενων συστημάτων μας

NET METERING, σε συνάρτηση με τις ανταγωνιστικές τιμές αυτών.

Τα  Συστήματα Συμψηφισμού Ενέργειας (ΝΕΤ METERING) που προσφέρει η HELIOSRES, έχουν τη

δυνατότητα να προσαρμοστούν ανάλογα με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις κάθε πελάτη. Μπορούν να

εγκατασταθούν σε μονοφασικά και τριφασικά δίκτυα και προσφέρουν πολλές επιλογές επέκτασης για

την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.

ΝΕΤ METERING:

Το ΝΕΤ METERING ή αλλιώς η αυτοπαραγωγή επιτρέπει πλέον στον έλληνα καταναλωτή να παράγει

την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται/καταναλώνει στο σπίτι του ή στο χώρο της εμπορικής του

δραστηριότητας. Συνεπώς ο καταναλωτής γίνεται και παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να

μπορεί να καλύπτει τις δικές του ανάγκες.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Φ/Β μπορεί να καταναλώνεται άμεσα από τον ιδιοκτήτη

του Φ/Β. Εάν δεν υπάρχει παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. νύχτα, κτλ) ο καταναλωτής

εξακολουθεί να προμηθεύεται την ηλεκτρική του ενέργεια απευθείας από το δίκτυο της ΔΕΗ

στις ισχύουσες τιμές. Εάν η συνολική παραγόμενη ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο

είναι μεγαλύτερη από την καταναλισκόμενη, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Ο συμψηφισμός της συνολικής παραγόμενης Φ/Β ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο

με την καταναλισκόμενη από τον καταναλωτή ηλεκτρική ενέργεια γίνεται σε ετήσια βάση (12 μήνες).

Ο 12μηνος συμψηφισμός ευνοεί ιδιαίτερα τον ελλαδικό χώρο, αφού η περίσσεια ενέργεια του

καλοκαιριού θα καλύπτει την μειωμένη παραγωγή κατά τους χειμερινούς μήνες.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη)

ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον

χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση

αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη

συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Έτσι οι ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων μπορούν να εγκαταστήσουν

ένα σύστημα NET METERING και να κάνουν τα ακίνητα τους πιο ανταγωνιστικά!

Αντίστοιχα οι μισθωτές μπορούν να έρθουν σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες τους 

για εγκατάσταση τέτοιου συστήματος με αντάλλαγμα την μείωση του ενοικίου! Έτσι

οι ιδιοκτήτες εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη παραμονή του μισθωτή, ενώ σε

περίπτωση αποχώρησης του, το ακίνητο θα είναι πιο ανταγωνιστικό και

συνεπώς θα ενοικιασθεί πιο γρήγορα και εύκολα !

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του

Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού

ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος

την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:


1. Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.


2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να 

είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής,

με μέγιστη ισχύ τα 500 ΚW.


3. Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ

για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20 KW ενώ για την Κρήτη τα 50 KW.

4. Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις

η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.

5.Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται

σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες).

6.Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια

που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.

7.Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του

ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

8.Προστατεύει τον καταναλωτή  από τις μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού

ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.


ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

Για να ωφεληθεί μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών και να αποφευχθούν οι υπερβολές,

η υπ. απόφαση καθορίζει συγκεκριμένα όρια για την εγκατάσταση συστημάτων NET METERING,

τα οποία συνοπτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

net metering table

* Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωσης
**  Με την προϋπόθεση ότι η ισχύς του συστήματος δεν ξεπερνά το 100% της συμφωνηθείσας ισχύος της παροχής κατανάλωση. 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ):

1. Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή).


2. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.


3. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.


4. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με τον οποίο είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση. Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.


5. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), με το οποίο συνυποβάλλονται:

i. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,

ii. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα:

α) τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης,

β) μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,

γ) οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο αντιστροφέας θα πρέπει να παραμένει εντός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει ναβρίσκονται εντός των ορίων +15% έως −20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από -2,5 Hzέως +1,5Hz).

Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ρυθμίσεων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

α. απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

β. επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα λεπτά, γ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα,  iii. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις και προϋποθέσεις του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού ΝΕΤ METERING, η HELIOSRES είναι στην διάθεση σας.


 
created byInternet Business Hellas